Associatie voor de Thermische Technieken in België

Association pour les Techniques Thermiques en Belgique

attb

Doel, visie en missie

Doel

ATTB verenigt de producenten en invoerders van systemen voor verwarming en productie van sanitair warm water op basis van traditionele en hernieuwbare energieën evenals aanverwante diensten en producten. De vereniging is een forum waar de leden elkaar ontmoeten om ideeën en ervaringen uit te wisselen, evoluties op de markt te bespreken en relevante informatie te verzamelen. Tevens vertegenwoordigt ATTB de sector bij de gewesten en de federale overheid, de energieproducenten, de distributienetwerkbeheerders en andere sectoren en instanties. In naam van alle leden verzorgt ATTB ook op een neutrale manier en zonder commerciële doelstellingen de bedrijfsoverstijgende communicatie naar en relaties met installateurs, pers, overheid en overige relevante actoren.

Visie

De leden van ATTB ontwikkelen en bieden producten en diensten aan die de consument maximaal comfort aanbieden op het vlak van ruimteverwarming en het verwarmen van sanitair water en het besparen van energie en CO2. Ze baseren zich hiervoor op actuele evoluties op technologisch vlak en streven naar een steeds hogere efficiëntie. De toegepaste technieken verbeteren de energieprestaties van woningen en gebouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met het isolatieniveau en de steeds strenger wordende energienormen bij nieuwbouw en renovatie. Op die manier dragen de leden bij tot de nationale en internationale doelstellingen inzake CO2-reductie in het kader van het klimaatbeleid. De leden garanderen dat hun producten en diensten beantwoorden aan alle eisen op het vlak van veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en professionalisme.

Missie

ATTB is georganiseerd rond secties met elk een eigen missie op basis van hun kernactiviteiten. Binnen deze context engageert ATTB zich om haar leden en hun werknemers en installateurs, consumenten, pers, overheid en andere stakeholders correct te infomeren over evoluties inzake technologie, economische marktontwikkelingen en tewerkstelling. Ze treedt op als associatie met de bedoeling een objectieve beeld van de sector te geven. Dit gebeurt o.m. door het verzamelen, berekenen en communiceren van objectieve marktstatistieken, het evalueren en duiden van markttrends en het uitvoeren van neutrale marktcijfers. Namens de leden neemt ATTB tevens deel aan of organiseert ze relevante overlegplatformen, discussiefora, beurzen, seminaries, opleidingen en andere evenementen.

attb
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.