Associatie voor de Thermische Technieken in België

Association pour les Techniques Thermiques en Belgique

attb

Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw, Frans Geldersstraat 7/4, 1800 Vilvoorde, telefoon: 0473 82 90 83 , e-mail: mail@attb.be.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring

Aansprakelijkheid

ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Vilvoorde.

attb
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.