Associatie voor de Thermische Technieken in België

Association pour les Techniques Thermiques en Belgique

attb

De renovatie van collectieve rookgasafvoerkanalen

1. DE PROBLEMATIEK 

Het in dienst treden van de Europese “Ecodesign” richtlijn van 26/05/2015, had als dubbele bedoeling om zowel het energieverbruik als de uitstoot van giftige gassen drastisch te verminderen. Het concrete gevolg is de vervanging van oude atmosferische toestellen door condenserende verwarmingsketels. (meer details vindt men terug in de officiële wetteksten welke ter beschikking zijn bij de regionale administraties).

Het principe van deze toestellen bestaat er uit de restwarmte van de rookgassen tijdens het verbrandingsproces te recupereren en daarmee het rendement van het verwarmingsproces aanzienlijk te verhogen. De verminderde rookgastemperatuur heeft als gevolg dat die, door het rookkanaal afgevoerde rookgassen, met condensatievocht verzadigd zijn.

Bij individuele woningen verreist deze evolutie een beperkte technische ingreep, maar bij appartementsgebouwen uitgerust met een collectief kanaal, kan deze aanpassing heel wat complexer zijn.

Parameters als de grootte en hoogte, maar ook de uiteenlopende ouderdom van de gebouwen, vraagt in België om aangepaste oplossingen.

Naast deze technische bijzonderheden komt er ook vaak een juridisch aspect – inzake de mede-eigendom - aan bod. In het algemeen maakt het rookkanaal deel uit de “gezamenlijke” eigendom en is dus “ten laste” van alle eigenaars terwijl de verwarmingsinstallatie zelf tot de individuele eigendom behoort en dus ten laste valt van elke bewoner afzonderlijk.

Rekening gehouden met de technische aanpassingen aan het rookkanaal, zal het vaak noodzakelijk zijn dat alle ketels van een gebouw op hetzelfde moment vervangen dienen te worden om een perfecte werking te garanderen.

Kortom, deze evolutie in verwarmingstechnieken in het hedendaagse appartementsgebouw vraagt dan ook om een consequente planning van de renovatiewerken aan het collectieve afvoerkanaal en dit in nauwe samenwerking met een erkend specialist. 

2. EXPERTSIE GEVAL PER GEVAL

De installateur die zich om deze renovatiewerken bekommert, zal vaak niet anders kunnen dan zich op diverse technische bekwaamheden te ondersteunen. Zowel wat betreft de directe verwarmingstechnieken, evenals technieken inzake rookgasafvoer, maar evenzeer de juridische problematiek inzake mede-eigenaarschap.

Hiermee rekening houdende, en alvorens over te schakelen naar de commerciële besprekingen van dergelijk project, is het ten sterkste aan te raden om met de beheerder van het gebouw, een voorafgaande actie te bespreken, zijnde de EXPERTISE.

Deze expertise heeft o.a. als doel de haalbaarheid van de diverse oplossingen voor renovatie van het kanaal na te gaan. Daarom zal de ideale expertise van zo’n gebouw zowel het bestaande rookgasafvoerkanaal grondig analyseren, alle andere mogelijkheden van het gebouw bekijken evenals een inzicht verschaffen in hoe elke individuele stookplaats per wooneenheid geconfigureerd is.

De echte ‘waarde’ van het latere renovatie-budget zal dan ook grotendeels bepaald worden door de kwaliteit en grondigheid waarmee deze expertise wordt uitgevoerd.

3. OPLOSSINGEN OP MAAT

Na deze analysefase zal het, voor zowel de installateur als gebouwbeheerder als eigenaar, gemakkelijker zijn een keuze te maken uit de verschillende technische voorstellen van de schoorsteenleveranciers, en dit in functie van de eigen situatie. Vaak bieden diezelfde leveranciers ook deze technische diensten aan om het nodige inzicht te verkrijgen. 

De moeilijkheid bij de renovatie van collectieve kanalen is vooral verbonden aan het  uiteenlopend karakter van de diverse situaties. Een goede voorbereiding, expertise geval per geval en samenwerking met de fabrikanten vormen een absolute ‘must’ om de eigen situatie goed te kennen en controleren.

4. DO & DON’TS BIJ EEN RENOVATIEPROJECT VAN EEN COLLECTIEF KANAAL

De goede praktijk

  

De te vermijden praktijk

  • Grondige en gedetailleerde EXPERTISE als voorbereiding   
  • Keuze voor een technische oplossingen die met ALLE wooneenheden rekening houdt
  • Steeds een berekeningsnota laten maken van de nodige schouwsectie conform de norm van toepassing
  • Technische samenwerking en communicatie tussen ketelleverancier en schouwmateriaalleverancier is een “must”
  • De installatietijd per wooneenheid zo veel mogelijk beperken
  • ….
 
  • Interventie op één enkele ketel zonder met de andere (en hun toekomstig lot) rekening te houden
  • De voorkeur geven aan de laagste prijs i.p.v. een keuze te maken voor een veilig en lange-termijn-gegarandeerde oplossing.
  • De renovatiewerken van het kanaal realiseren zonder het exacte type van ketels te kennen
  • ….

CIGES is een vereniging zonder winstoogmerk die sinds meer dan 20 jaar de belangrijkste Belgische invoerders en fabrikanten van schoorsteenkanalen groepeert om de kwaliteit en de veiligheid van de installaties te bevorderen.

De leden :  EGEDA – EUROTIP- ISOLECO- POUJOULAT - UBBINK

 

Toon alle nieuwsberichten
attb
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.