Associatie voor de Thermische Technieken in België

Association pour les Techniques Thermiques en Belgique

attb

Persbericht Vlaams Energieagentschap: Resultaten marktonderzoek - Vlamingen over energie

Vlaamse gezinnen hebben vooral duidelijkheid nodig om hun woningen energetisch te verbeteren.

Hoewel iedereen intussen overtuigd is van het belang van energiebesparing vertaalt dit zich nog onvoldoende in concrete actie, zo toont recent onderzoek in opdracht van het Vlaams Energieagentschap opnieuw aan. Belangrijke drempel: gebrek aan duidelijkheid. Niet enkel op financieel vlak maar ook wat betreft de toekomstige energie-eisen, de lange termijn voordelen van energiemaatregelen en de verzekerde kwaliteitsvolle en tijdige uitvoering van de werken. Minister van Energie Zuhal Demir wil de komende legislatuur dan ook vooral meer duidelijkheid brengen en onzekerheden wegnemen.

Het Vlaams Energieagentschap liet van begin april tot begin juli 2019 opnieuw de REG-enquête uitvoeren, een onderzoek dat al sinds 1998 tweejaarlijks wordt herhaald.

Uit de peiling bij 1001 Vlaamse huishoudens, uitgevoerd door Ipsos, blijkt dat 91% van de Vlamingen energiebesparing belangrijk tot heel belangrijk vindt. Vlaamse gezinnen geven in 2019 vaker aan zuinig om te gaan met energie. 73% is begaan met het energieverbruik en de energieproblematiek en evenveel mensen vinden rekening houden met de impact van het energieverbruik op de klimaatproblematiek belangrijk voor de toekomst en de volgende generaties.

Het onderzoek brengt ook de huidige staat van de woningen in kaart en dat ziet er niet zo rooskleurig uit.

De aanwezigheid van verschillende isolatievormen stagneert al enkele jaren, zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek.

Op het vlak van dakisolatie en beglazing valt de situatie nog mee: 8 op 10 van de woningen beschikt over dakisolatie en slechts 1 op 10 heeft nog enkel glas (47% van deze woningen heeft over de hele woning nog enkel glas).

Erger is het gesteld wanneer de aanwezigheid van muurisolatie en kelder-/vloerisolatie wordt bekeken. Minder dan de helft van de woningen heeft muurisolatie. Voor kelder/-vloerisolatie bedraagt dit percentage zelfs maar 37%.

Wat verwarming betreft, blijft de meest gebruikte hoofdbrandstof aardgas (68%), gevolgd door stookolie (16%) en elektriciteit (9%). 1% van de woningen maakt gebruik van een warmtepomp. Voor ongeveer 84% van de woningen staat een centraal verwarmingssysteem in voor de hoofdverwarming. 15% verwarmt de woning hoofdzakelijk via afzonderlijke verwarmingsapparaten. De ketel van de centrale verwarming is gemiddeld 10 jaar oud.

Ongeveer 3 op 4 individuele cv-ketels op aardgas is condenserend. Het gros van de stookolieketels is dan weer nog niet condenserend.

Ventilatie geraakt stilletjes aan ingeburgerd. Op dat vlak zien we wel verbetering, al worden 6 op 10 van de Vlaamse woningen nog steeds niet gecontroleerd geventileerd.

Meer en meer gezinnen geven aan tijdens de zomer in de woning last te hebben van oververhitting. Daar zitten de hittegolven van de afgelopen jaren natuurlijk voor iets tussen. Maar het resulteert wel in een stijgend aandeel gezinnen dat over een airconditioningsysteem beschikt.

Wat de productie van warm water betreft, maken de meeste gezinnen gebruik van een boiler of doorstromer aangesloten op de centrale verwarming. Koken doen de Vlamingen vooral op elektriciteit. Op het vlak van verlichting verliezen vooral de halogeenlampen en de gewone spaarlampen verder terrein ten koste van LED.

 

Van de verschillende hernieuwbare energie toepassingen zijn vooral fotovoltaïsche zonnepanelen al goed ingeburgerd in de Vlaamse huishoudens.

Naast het in kaart brengen van de huidige toestand polst het onderzoek ook naar de toekomstplannen van de Vlaming voor de komende 5 jaar.

6 op 10 van de Vlaamse woningeigenaars plant in de komende 5 jaar geen enkele van de opgesomde energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen. 1 op 5 plant één maatregel, 11% plant twee maatregelen en nog eens 12% plant drie of meer maatregelen. Huurders plannen logischerwijs minder investeringen in de komende 5 jaar dan woningeigenaars.

Woningeigenaars plannen in de komende 5 jaar vooral een investering in fotovoltaïsche zonnepanelen (15%), gevolgd door (extra) dakisolatie (14%), een energiezuinige verwarmingsketel (12%) en meer hoogrendementsglas / drievoudig glas (12%).

Voor een aantal investeringen vormen financiële aspecten de belangrijkste drempel, maar voor heel wat maatregelen spelen ook andere redenen een rol. Energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen zijn vaak geen prioriteit of worden door de Vlaming als reeds voldoende aanwezig beoordeeld.

In het onderzoek werden heel wat drempels en hefbomen onderzocht. Onderstaande grafieken vatten de resultaten samen.

Duidelijkheid is erg belangrijk. Vlamingen hechten vooral waarde aan duidelijkheid op financieel gebied (“investering zal zijn geld waard zijn”, “garanties nodig voor kosten en opbrengsten op korte en lange termijn”), maar ook rond toekomstige eisen, verzekerde kwaliteitsvolle en tijdige uitvoering van de werken en de lange termijn voordelen van de investering. Praktische zaken zoals ondersteuning bij het voorbereiden van de werken of tijdelijke herhuisvesting worden minder vaak als drempel voor energiebesparende maatregelen bestempeld.

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir: “Energiebesparende maatregelen zijn altijd een goede keuze. Het is daarom geruststellend dat veel gezinnen nadenken over wat zij kunnen doen. Maar ik heb alle begrip voor de gezinnen die door de bomen het bos niet meer zien en meer duidelijkheid willen. Daarom ook dat we zo veel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in 1 loket gaan bundelen met het oog op één overkoepelende woningrenovatiepremie. Dat is eenvoudiger en laat gezinnen toe om duidelijker zicht te krijgen op financiële ondersteuning bij hun investering.”

Een samenvattende infographic over het onderzoek bij 1001 Vlaamse gezinnen, kan u hier bekijken.

Toon alle nieuwsberichten
attb
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.