Associatie voor de Thermische Technieken in België

Association pour les Techniques Thermiques en Belgique

attb

Een regelmatig onderhoud van je verwarmingsketel: warm aanbevolen (én verplicht)!

Een regelmatig onderhoud van je verwarmingsketel heeft alleen maar voordelen. Het is goed voor de ketel (langere levensduur), voor je portemonnee (minder verbruik), voor het milieu (minder uitstoot), voor je veiligheid (gecontroleerde werking) en voor je comfort (zorgeloos functioneren). Voor wie dit nog niet voldoende zou zijn: het onderhoud van je verwarmingsketel is ook wettelijk verplicht.

Dit is wel een regionale bevoegdheid zodat de vereisten spijtig genoeg wat verschillen per gewest.

Een overzicht. 

VLAANDEREN

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen, centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool...) jaarlijks. Voor alle zekerheid raadpleeg je best steeds de voorschriften van de fabrikanten.

Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus.

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen gevoed met gasvormige brandstof. Voor vloeibare brandstof gelden er al sinds 1 juni 2013 strengere verbrandingswaarden. Deze waarden moeten bij het verplicht onderhoud door de verwarmingstechnicus worden gecontroleerd.

Let wel: de gebruiker van de installatie is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder daarvoor instaan.

Een onderhoud omvat de reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer, controle van de algemene staat van het stooktoestel, controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht en controle van de verbranding.

Na het onderhoud krijg je een reinigingsattest en een verbrandingsattest (bij vaste brandstoffen enkel een reinigingsattest). Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd. Bewaar de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten.

Als blijkt dat je toestel niet meer voldoet, wordt dit afgekeurd en zal je erkende technicus je gepast advies geven.

Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is een onderhoud niet verplicht maar het wordt wel aangeraden.

Raadpleeg in ieder geval ook de handleiding van de ketel en volg zoveel mogelijk de aanbevelingen van de fabrikant. Indien die een onderhoud om de 2 jaar adviseert, zelfs al is de wettelijke vereiste 3 jaar, kan je dat advies best volgen.

Meer informatie over het verplichte onderhoud van je verwarmingsketel vind je op

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/verplicht-onderhoud-van-uw-cv-installatie-centrale-verwarming

De lijst met erkende technici in Vlaanderen vind je op

www.lne.be/campagnes/stook-zuinig/erkende-technici

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Een verwarmingsketel van meer dan 20 kW moet periodiek gecontroleerd worden door een professional die erkend is door Leefmilieu Brussel. Gasketels om de 3 jaar, stookolieketels ieder jaar.

De controle omvat de schoonmaak van de verwarmingsketel en van het rookafvoersysteem, de instelling van de brander, een verbrandingstest en de verificatie van bepaalde eisen.

Na het voltooien van de controle krijg je een attest dat de conformiteit of niet-conformiteit van je ketel met de EPB-eisen voor verwarmingsketels weergeeft. Dat attest moet je bewaren.

Als de verwarmingsketel niet conform wordt verklaard, stuurt de erkende professional een kopie van dat attest naar Leefmilieu Brussel.

In Brussel verplichten huurcontracten de huurder vaak om de verwarmingsketel jaarlijks te laten onderhouden. Voor de verwarmingsketels op stookolie moet dat onderhoud dan een officiële ‘periodieke controle’ zijn, terwijl voor verwarmingsketels op gas slechts één ‘gewoon’ onderhoud op drie door een periodieke controle moet worden vervangen.

Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is een onderhoud niet verplicht maar het wordt wel aangeraden.

Raadpleeg in ieder geval ook de handleiding van de ketel en volg zoveel mogelijk de aanbevelingen van de fabrikant. Indien die een onderhoud om de 2 jaar adviseert, zelfs al is de wettelijke vereiste 3 jaar, kan je dat advies best volgen.

Meer informatie over het verplichte onderhoud van je verwarmingsketel vind je op

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/mijn-woning/mijn-verwarmingsinstallatie/de-periodieke-controle-van-de

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/mon-logement/mon-installation-de-chauffage/le-controle-periodique-des

De lijst met erkende technici voor Brussel vind je op

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/het-beheer-van-mijn-gebouw/om-u-te-helpen/door-leefmilieu-brussel-erkende?view_pro=1

WALLONIË

In Wallonië moeten verwarmingsketels op vaste brandstof (hout, pellets, steenkool) en op stookolie ieder jaar verplicht een onderhoudsbeurt krijgen, ketels op gas (aardgas, propaan, butaan) om de 3 jaar.

Het onderhoud moet gebeuren door erkende professionelen.

Het verplichte onderhoud omvat de reiniging van de schouw of het rookkanaal en de reiniging, controle en regeling van de verwarmingsketel en de brander.

Alle installaties die ouder zijn dan 15 jaar en een vermogen hebben van meer dan 20 kW, moeten een supplementaire audit ondergaan.

Raadpleeg in ieder geval ook de handleiding van de ketel en volg zoveel mogelijk de aanbevelingen van de fabrikant. Indien die een onderhoud om de 2 jaar adviseert, zelfs al is de wettelijke vereiste 3 jaar, kan je dat advies best volgen.

Meer informatie over het verplichte onderhoud van je verwarmingsketel vind je op

https://energie.wallonie.be/fr/l-entretien-des-chaudieres-et-des-bruleurs.html?IDC=8670&IDD=97681

De lijst met erkende technici voor Wallonië vind je op

www.awac.be/index.php/guichet-technique/agrements/chauffagistes

Enkele tips

Let op voor oplichters! Controleer of de technicus die bij je langs komt op de lijst met erkende technici vermeld is. Indien niet is het onderhoud onwettig en dus waardeloos.

Als de herfst in aantocht is, zijn er elk jaar wel bedrijfjes die een heel goedkoop onderhoud aanbieden, voor 50 euro of nog minder. Wees op je hoede: het volstaat niet even vlug met een borstel en stofzuiger de ketel te reinigen, er moeten ook een aantal zaken worden gemeten en eventueel bijgeregeld.

Voor een correct onderhoud volgens de regels moet je toch rekenen op zo’n 150 à 200 euro voor een gasgestookte installatie. In het geval van stookolie komt daar nog eens ongeveer 50 euro bij.

De onderhoudsfirma is verplicht om je een reinigings- en verbrandingsattest te overhandigen in Vlaanderen en Brussel en een controle-attest in Wallonië. Let erop dat dat niet vergeten wordt.

Ketels die niet kunnen voldoen aan de eisen moeten vervangen worden. Soms kan een ketel van meer dan 20 jaar oud toch nog voldoen aan de nieuwe verbrandingswaarden, maar ook in dat geval kan het de moeite lonen de ketel te vervangen. Met een nieuwe energie-efficiënte ketel zal je heel wat besparen op je stookkosten. Vraag advies aan je installateur of handelaar.

Toon alle nieuwsberichten
attb
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.