Associatie voor de Thermische Technieken in België

Association pour les Techniques Thermiques en Belgique

attb

Overzicht Vlaamse premies en subsidies voor energiezuinige verwarming in 2020

Kiezen voor energiezuinige verwarming, dat is goed voor het milieu, want je vermindert je CO2-uitstoot. En het is ook goed voor je portemonnee, want je bespaart meteen op je energiefactuur. Bovendien krijg je voor energiebesparende ingrepen heel vaak financiële ruggensteuntje van de Vlaamse overheid of – voor de vervanging van een oude gasketel bv. – van Gas.be, waardoor je de in de investering nog sneller hebt terugverdiend. Je wint dus twee keer.

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle premies waarop je een beroep kan doen als je ervoor kiest om je en/of je het sanitair warm water in je woning op een energiezuinige manier te verwarmen  en je je eindfactuur hiervoor krijgt in 2020.

Renovatie: overzicht premies en subsidies voor verwarming en warm water in je BENOvatie in 2020

1. Premie voor het vervangen van een oude gasketel

Je hebt een gastoestel van meer dan 20 jaar oud en je wil dat vervangen? Ook daarvoor kan je een premie krijgen. Voor de vervanging van een toestel op aardgas – dat kan zowel een centrale verwarmingsketel zijn als een toestel voor de productie van warm water of een toestel voor individuele verwarming – dat is geïnstalleerd vóór 1 januari 2000, kan je van Gas.be tot 500 euro terugverdienen.

Voor welke investeringen?

De premie bedraagt:

 • 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, warmtepomp op gas, condenserende warmeluchtgenerator, hybride warmtepomp op aardgas of micro-warmtekrachtkoppeling). Dat is ruim voldoende voor de behoefte van een huis of appartement. Voor grotere installaties, die je bijvoorbeeld met andere huishoudens deelt, krijg je 5 euro extra per kW, met een plafondplafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW);
 • 200 euro voor een nieuw doorstroomtoestel of een nieuwe boiler op aardgas (voor de productie van sanitair warm water)
 • 150 euro voor een nieuw verwarmingstoestel voor individueel gebruik, zoals een kachel, convector of inbouwhaard op aardgas.

Meer info: https://premie.gas.be/nl/

2. Energiepremies of individuele BENOvatiepremies voor een zonneboiler, warmtepompboiler of warmtepomp

Wie in een bestaande woning kiest voor hernieuwbare energie voor verwarming en warm water,  krijgt van de Vlaamse overheid vooreerst individuele BENOvatiepremies. Dat gebeurt via je distributienetbeheerder (Fluvius).

 • Voor de installatie van een zonneboiler, krijg je 550 euro/m², met een maximum van 2.750 euro of 40% van het factuurbedrag. 
  Meer info: www.InfoZonneBoiler.be 

 • Voor de installatie van een warmtepomp, varieert de tegemoetkoming van 300 tot 4.000 euro, met een maximum van 40 procent van de factuur.
  • 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp
  • 1.500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp
  • 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp.

   Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld.

   Een belangrijke voorwaarde is dat geothermische warmtepomp moet beschikken over minstens een A++-label (dat is een productlabel volgens de Ecodesignverordening), en dat een niet-geothermische warmtepomp minstens een A+-label moet hebben. De warmtepomp mag bovendien niet worden gebruikt voor actieve koeling.
   Meer info: www.InfoWarmtePomp.be

 • Voor de installatie van een warmtepompboiler voor de productie van sanitair warm water: 300 euro, met een maximum van 40 procent van de factuur. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler.
  Meer info: www.InfoWarmtePomp.be

3. Totaalrenovatiebonus

Wanneer je binnen de 5 jaar (te rekenen vanaf 2017) minstens drie energiebesparende werken uitvoert, dan kom je in aanmerking voor de  totaalrenovatiebonus. Het bedrag hiervan komt bovenop de individuele premies.

De totaalrenovatiebonus wordt automatisch geactiveerd door de netbeheerder van zodra je 3 individuele premies aanvraagt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag in te dienen.

Voor welke investeringen?

 • Het plaatsen van minstens 30 m² dak- of zolderisolatie
 • Het plaatsen van muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw, met een minimum van 30 m²)
 • Het plaatsen van minstens 30 m² vloerisolatie
 • Het plaatsen van minstens 5 m² nieuwe beglazing
 • De installatie van een zonneboiler
 • De installatie van een warmtepomp
 • De installatie van een ventilatiesysteem.

Het bedrag van de totaalrenovatiebonus hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren:  

 • voor 3 werken: 1.250 euro
 • voor 4 werken: 1.750 euro
 • voor 5 werken: 2.750 euro
 • voor 6 werken: 3.750 euro
 • voor 7 werken: 4.750 euro

Voor renovaties in een appartement worden deze bedragen gehalveerd.  

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies of https://benoveren.fluvius.be/premies

4. Gratis begeleiding door een BENOvatiecoach voor wie collectief BENOveert

Wanneer in dezelfde gemeente minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement energiezuinig renoveren, dan kunnen ze zich gratis laten begeleiden door een BENOvatiecoach. Zij / Hij wordt door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘burenpremie’.

Je kan de BENOvatiecoach geeft onder andere persoonlijk advies, begeleidt bij de premieaanvraag, helpt bij het opmaken van de meetstaten, vraagt offertes aan en vergelijkt ze met elkaar, en houdt een oogje in het zeil bij de uitvoering van de werken.

Voor welke investeringen?

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
 • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
 • hoogrendementsbeglazing
 • installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.

Meer info: https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach

5. Minder onroerende voorheffing bij een IER

Wie een bouwaanvraag indient voor een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) en aan het einde van de werken een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, krijgt gedurende vijf jaar 100 procent korting op de onroerende voorheffing. Je hoeft dus vijf jaar lang geen onroerende voorheffing te betalen.  

Voor een IER moet minstens 75% van de buitenschil van een woning (gevel, dak en vloer) worden (na)geïsoleerd, én moet de opwekker voor verwarming of koeling worden vervangen. Om te bewijzen dat het effectief om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet je vooraleer de werken van start gaan, een bouwaanvraag indienen. Doe je dat niet, kan kom je niet in aanmerking voor de vermindering.

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

6. Minder registratiebelasting bij een IER

Wie een woning koopt als enige gezinswoning en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt bij de aankoop maar 5% registratierechten (in plaats van 6%). Bij een woning van 300.000 euro scheelt dat dus 3.000 euro aan belastingen.  

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

7. Minder schenkbelasting

Wie een huis geschonken kreeg en dat binnen de 5 jaar energiezuinig renoveert voor een totaalbedrag van minstens 10.000 euro (exclusief btw), komt in aanmerking voor een verlaging van de schenkbelasting.

Concreet zal bij de registratie van de schenking het gewone tarief worden aangerekend, en krijg je het verschil tussen het gewone en het verlaagde tarief terugbetaald na uitvoering van de werken.

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

8. Renovatiepremie

Verbouwers met een beperkt of modaal inkomen, alsook private eigenaars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, kunnen een renovatiepremie krijgen.

De werken zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 • structurele elementen van de woning (werken aan de funderingen, de muren (eventueel in combinatie met muurisolatie), de draagvloeren en de trappen);
 • dak (werken aan dakgebinte (eventueel in combinatie met dakisolatie), dakbedekking, goten en afvoer);
 • buitenschrijnwerk (werken aan ramen en buitendeuren, die voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit);
 • technische installaties (werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installaties en/of de centrale verwarming).

Voor elke categorie is een geldig factuurbedrag van minstens 2.500 euro (exclusief btw) nodig.

De premie wordt berekend per categorie van werken. Elke categorie van werken kan gedurende tien jaar slechts eenmaal in aanmerking komen voor een premie, en dit verspreid over maximaal twee aanvragen. De maximale renovatiepremie voor alle aanvragen en categorieën samen bedraagt 10.000 euro.

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of bel gratis 1700.

Nieuwbouw: overzicht premies en subsidies voor verwarming en warm water in je nieuwbouwwoning  in 2020

Voor nieuwbouwwoningen kunt u geen afzonderlijke premie krijgen voor de installatie van een energiezuinig systeem voor ruimteverwarming of voor de verwarming van warm water.

Het installeren van een energiezuinig verwarmingssysteem heeft wel een positieve invloed op het E-peil van uw woning en een hernieuwbaar systeem zorgt ervoor dat u beantwoordt aan de verplichting om deels gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen in nieuwbouw. Beide factoren kunnen bijdragen tot het halen van een E-peil dat recht geeft op een vermindering van de onroerende voorheffing.

1. 5 jaar lang tot 100% korting op de onroerende voorheffing

De E-peilpremie voor nieuwbouw is stopgezet. Wie een energiezuinige woning bouwt, krijgt wel nog een korting op de onroerende voorheffing. De vermindering hangt af van het E-peil van je woning. Je krijgt 50 procent korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van max. E20 bedraagt de korting 100%, eveneens gedurende 5 jaar.

De korting kan worden gecombineerd met andere verminderingen zoals die voor kinderen ten laste, gehandicapte personen of bescheiden woning. Je krijgt de vermindering automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je moet dus zelf niets ondernemen.

Meer info vind je op www.energiesparen.be

2. Gemeentelijke premies en subsidies voor verwarming en warm water in 2020

Sommige van de 308 Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidie voor de plaatsing van een energiezuinig of hernieuwbaar systeem voor ruimte- en/of waterverwarming.

Of dat in uw gemeente zo is, kunt u opzoeken via http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule. Opgelet: de gemeentelijke regelgeving kan sterk verschillen van jaar tot jaar. Win daarom ook advies in bij de informatie- of milieudienst van uw gemeente. 

attb
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.